evkl

Eesti Vanatehnika Klubide Liit (EVKL)

JUHATUS:
evkl@evkl.ee

Tõnu Piibur
+3725116265

Tiit Talts
+3725213692

Üllar Suvemaa
+3725093321

EVKL LIIKMED

EVKL eesmärgiks on põhikirja järgi ühiselt esindada vanatehnika klubide huvisid suhtlemisel valitsusasutuste, kohalike omavalitsuste ja teiste riigivõimu- ja valitsemisorganite, samuti avalik-õiguslike, eraõiguslike juriidiliste isikute, füüsiliste isikutega ning teiste koostööpartneritega. Kokku on lepitud tegevuse põhisuunad, milleks on:
1. vanatehnika klubide vahelise koostöö edendamine, sh vanatehnikaürituste toimumise aegade kooskõlastamine;
2. ühiste seisukohtade esindamine vanatehnikaga seonduva õigusloome kujundamisel;
3. suhtlemine rahvusvaheliste vanatehnikaorganisatsioonidega;
4. vanasõidukite tunnustamise alase tegevuse korraldamine ja selle alase arvestuse pidamine;
5. muude vanatehnikaalaste tegevuste arendamine, millised kinnitab EVKL-i üldkoosolek.

23.06.2000 sõlmised Eesti vanatehnikaklubid ühise tegutsemise lepingu.
01.12.2002 asus Eesti Vanatehnika Klubide Liit tegutsema seltsinguna.
17.09.2014 asutati MTÜ Eesti Vanatehnika Klubide Liit.

EVKL on FIVA liige.

Eesti Vanatehnika Klubide Liit MTÜ  (registrikood 80381430) arveldusarve number on EE132200221061429917