evkl

Eesti Vanatehnika Klubide Liit (EVKL)

JUHATUS:
evkl@evkl.ee

Tõnu Piibur
+3725116265

Tiit Talts
+3725213692

Üllar Suvemaa
+3725093321

EVKL LIIKMED

EVKL eesmärgiks on põhikirja järgi ühiselt esindada vanatehnika klubide huvisid suhtlemisel valitsusasutuste, kohalike omavalitsuste ja teiste riigivõimu- ja valitsemisorganite, samuti avalik-õiguslike, eraõiguslike juriidiliste isikute, füüsiliste isikutega ning teiste koostööpartneritega. Kokku on lepitud tegevuse põhisuunad, milleks on:
1. vanatehnika klubide vahelise koostöö edendamine, sh vanatehnikaürituste toimumise aegade kooskõlastamine;
2. ühiste seisukohtade esindamine vanatehnikaga seonduva õigusloome kujundamisel;
3. suhtlemine rahvusvaheliste vanatehnikaorganisatsioonidega;
4. vanasõidukite tunnustamise alase tegevuse korraldamine ja selle alase arvestuse pidamine;
5. muude vanatehnikaalaste tegevuste arendamine, millised kinnitab EVKL-i üldkoosolek.

23.06.2000 sõlmised Eesti vanatehnikaklubid ühise tegutsemise lepingu.
01.12.2002 asus Eesti Vanatehnika Klubide Liit tegutsema seltsinguna.
17.09.2014 asutati MTÜ Eesti Vanatehnika Klubide Liit.

EVKL on FIVA liige.